Pup info

 

Af en toe hebben wij een nestje pups die in huiselijke kring worden grootgebracht en goed gesocialiseerd. 

Wij hebben tm 2022 geen pups beschikbaar en ook geen wachtlijst!